Adatvédelem

A Vegyiexpert Kft. számára kiemelt fontosságú a személyes adatok védelme. Elkötelezi magát a felhasználók és vevők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó érvényes jogszabályoknak és minőségirányítási szabályzatának megfelelve járul hozzá a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez.


A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését.


Ügyfélszolgálat: Ha kérdése lenne, tájékoztatásra van szüksége, vagy reklamálni szeretne, úgy kérjük keressen minket:
E-mail: info@vegyiexpert.hu

Telefonszám: +36 70 619 5536


Cégnév: Vegyiexpert Kft.

Székhely: Magyarország, 6100 Kiskunfélegyháza, Izsáki út 61.

Telephely: Magyarország Kiskunfélegyháza Deák Ferenc utca 6.

Kristály Vegyiáru Illatszer

Működési engedély Kibocsájtó Okmányiroda: KISKUNFÉLEGYHÁZA Önkormányzat

Szerződés nyelve: Magyar

Elektronikus ügyfélszolgálat: info@vegyiexpert.hu

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 70 619 5536


Tisztelt vásárlóink, panaszaikkal a következő szervekhez fordulhatnak:


1. Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.

Telefon: 76/461-255, 76/461-255, 76/562-000, 76/562-000


2. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-alföldi Regionális Felügyelőség Kecskeméti Kirendeltsége

Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: 76/481-405, 76/481-405

Fax: 76/481-416


3. Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség

Budapest, VIII. József krt. 6.

Telefon: 06-1/459-4800


4. Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete

Kecskemét, Árpád krt. 4.


Vagy "Elérhetőségek" menüpont alatt található bármelyik elérhetőségünkön megteheti, akár elektronikus vagy postai úton. Munkatársunk, panaszát a beérkezéstől számított legkésőbb 15 napon belül kivizsgálja és a panasz közlésével azonos módon értesíti Önt a vizsgálat eredményeiről, valamint arról,hogy elutasítás esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő lehetőségére. A szerződés hatálya Jelen szerződés a szerződési feltételek elfogadásával, a megrendelés megerősítésével lép hatályba és az áru átvételével zárul le. Minden rendelés után a megadott e-mail címre munkatársunk visszaigazoló üzenetet küld. A megrendelést követően 2 munkanapon belül munkatársunk telefonon vagy e-mailben felveszi a megrendelővel a kapcsolatot, az áru szállításával kapcsolatos egyeztetés miatt. Amennyiben a megrendeléstől számított 2 munkanapon belül a megrendelő nem érhető el, rendelése törlésre kerül.


Az elállás joga a vásárlói szerződés a megrendelés elküldésével jön létre a megrendelő és a Vegyiexpert Kft. között. A megrendelő a rendelés jóváhagyása után, de még a kiszállítás vagy postázás előtt díjmentesen elállhat a szerződéstől. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény értelmében a megrendelő az áru átvételét követő 14 munkanapon belül is indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. A vevő az elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított 14 munkanap, de legfeljebb három hónap elteltéig gyakorolhatja. Az elállási jog csak azon termékre vonatkozik, amely gyári, bontatlan csomagolásban érkezik vissza a Vegyiexpert Kft.-hez. A Vegyiexpert Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ebben az esetben a megrendelő viseli az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos összes felmerülő költséget. Az Eladó köteles a visszaszolgáltatott termék ellenértékét és az esetlegesen továbbhárított vagy kiszámlázott szállítási költséget is a visszaszolgáltatást követő legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni. Az elállás jogát a info@vegyiexpert.hu e-mail címre küldött üzenettel gyakorolhatja. Az elállás akkor érvényes, ha azt a Vegyiexpert Kft. visszaigazolja. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tartalmát ismeri és magára nézve kötelezőérvényűnek tekinti. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok az irányadóak.


Adatvédelem, adatbiztonság

Adatvédelmi nyilatkozat: A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Szolgáltató a Megrendelőről annak azonosításához a következő adatokat rögzíti:

 • Megrendelő neve

 • Megrendelő címe

 • Felhasználói neve

 • Jelszava

 • Elektronikus levelezési címe

 • Elérhetőségi telefonszáma


A megrendelt áruk kiszállítása érdekében a Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége. Szolgáltató tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi Megrendelő személyes adatait. A regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeli - figyelemmel az 1992. évi LXIII. adatvédelemről szóló törvényre -, kizárólag csak a Webáruház rendelési céljaira használja fel, illetve a Megrendelő kifejezett engedélyével saját promóciós kampányainak keretében hírlevél kiküldéséhez használja. A megrendelő adatait harmadik személynek nem adja át, kivéve a megrendelések teljesítése érdekében a rendelések kiszállítására szerződött és az esetleges raktározási és csomagolási tevékenységet végző alvállalkozónak. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja.


Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait Megrendelő a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Kivételt képeznek ez alól a következő adatok:

 • Felhasználói név

 • E-mail cím

 • Telefonszám

 • Jelszó

 • Név


Nem módosítható:

 • Felhasználói név


A regisztráció törlését a vásárló a info@vegyiexpert.hu elektronikus levélcímen kérheti.


Záró rendelkezések
A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések a Szolgáltató és a Megrendelő között írásos szerződés köttetik, amelyet szolgáltató elektronikus rendszerében tárol.


A szerződés megszűnése a Megrendelő bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt személyazonosságának igazolása után a Szolgáltató tudomásul veszi, és a Megrendelő Webáruház-használati lehetőségét megszünteti. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.


Felelősség

A megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel a Megrendelő gondoskodik jelszava megfelelő titokban tartásáról. A megrendelő ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késéséből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.